#29 André and Anders – Systembolaget

André och Anders fortsätter att diskutera svenska fenomen. Den här veckan pratar de om Systembolaget och det statliga monopolet som reglerar försäljning och konsumtion av alkohol i Sverige.

André and Anders continue their discussions of Swedish phenomena. This week they talk about Systembolaget and the state monopoly that regulates sales and consumption of alcohol in Sweden.

 

Difficulty: Advanced
Category: News and Politics  
Duration:  10:32

Click here to listen to Systembolaget.

Click here to see the full transcript of this podcast.

#28 André and Anders – Apocalypse Again

En pastor fick stor uppmärksamhet i media nyligen för att ha förutspått att jorden skulle gå under den 21 maj 2011. André och Anders pratar om apokalypsens renässans.

A preacher gained much attention in the media recently for his prediction that the world would come to an end on May 21, 2011. André and Anders discuss the renaissance of the apocalypse.

 

Difficulty: Intermediate
Category: Culture and Religion
Duration:  10:48
Click here to listen to Apocalypse Again.

Click here to see the full transcript of this podcast.

#26 André & Anders – Tuning in – (Intermediate)

It is clear after this podcast that André and Anders have developed an unhealthy addiction to TV-shows of all kinds. This week they talk about everything from Swedish soap opera classics like “Three Crowns” and “The Shipping Company” to more recent quality dramas and comedies such as “Mad Men” and “Curb Your Enthusiasm”.

Det står klart efter den här podcasten att André och Anders utvecklat ett ohälsosamt beroende av TV-serier av olika slag. Den här veckan pratar de om allt från svenska såpoperaklassiker som ”Tre Kronor” och ”Rederiet” till nyare kvalitetsdramer och komedier som ”Mad Men” och ”Curb Your Enthusiasm”.

Difficulty: Intermediate
Category:  Entertainment
Duration:  10:16

Click here to see the full transcript of this podcast.

Click here to listen to Tuning in.

#24 Anders & André – In Praise of Denmark’s Idleness

André and Anders talk about the varying reactions to the swine flu in Scandinavian countries. Whereas in Sweden it has been portrayed by some media as the new black plague, in Denmark they seem to be dealing with it as just a regular cold, nothing to worry about. The podcast quickly escalates into a blatant tribute to the laid back country of Denmark.

André och Anders diskuterar det faktum att svininfluensans allvar porträtterats olika bland de nordiska länderna. Där man i Sverige ibland framställt det som att den nya pesten är här tycks man i Danmark inta en mer avslappnad attityd. Podcasten eskalerar snart till en ohämmad hyllning av det avslappnade landet Danmark.

Difficulty: Intermediate
Category:  Culture
Duration:  11:30

Click here to see the full transcript of this podcast.

Click here to listen to Anders & André on Denmark’s Idleness.