#29 André and Anders – Systembolaget

André och Anders fortsätter att diskutera svenska fenomen. Den här veckan pratar de om Systembolaget och det statliga monopolet som reglerar försäljning och konsumtion av alkohol i Sverige.

André and Anders continue their discussions of Swedish phenomena. This week they talk about Systembolaget and the state monopoly that regulates sales and consumption of alcohol in Sweden.

 

Difficulty: Advanced
Category: News and Politics  
Duration:  10:32

Click here to listen to Systembolaget.

Click here to see the full transcript of this podcast.

#25 André & Anders – Work, Work, Work – (Intermediate)

André and Anders talk about the financial crisis and the relationship between work and identity. In society, unemployment can often lead to depression when an unemployed person starts to question their identity and role in society. Another problem is that some people work more than full time while others are completely kept out of the job market. André and Anders further rant about the the common conception that unemployment is something awful and almost embarrassing, but a lot of people seem to secretly enjoy the freedom of not having a steady day job.

André och Anders pratar om finanskrisen och hur arbete och identitet korrelerar. Det är ett stort problem i samhället att arbetslöshet oftast leder till depression, eftersom den arbetslösa personen börja ifrågasätta sin identitet och roll i samhället. Ett annat problem är att vissa människor jobbar mer än heltid, medan andra är helt utestängda från jobbmarknaden. De pratar även om den vanliga uppfattningen att arbetslöshet är något hemskt och nästan skamfullt, men många människor verkar i smyg gilla friheten att inte ha ett dagjobb att gå till.

Difficulty: Intermediate
Category:  Professional Life
Duration:  12:14

Click here to see the full transcript of this podcast.

Click here to listen to Work, Work, Work.