André & Anders – A layman’s humble perspective on integrity

Want to study this episode as a lesson on LingQ? Give it a try!

André and Anders try humbly to get involved in domestic politics, discussing three recent developments in legislation, all somehow relating to individual freedom and integrity; The IPRED-law, the FRA-law and the trial against the individuals behind torrent-site Pirate Bay. In short, a layman’s perspective on integrity.(André och Anders försöker sig på inrikespolitik när de diskuterar tre relaterade händelser i Sverige; införandet av Ipred-lagen, FRA-lagen samt rättegången mot Pirate Bay. Kort sagt, en lekmans trevande perspektiv på integritet)

Anders: Idag ska vi prata om tre relaterade händelser…

André: I Sverige…

Anders: Ja…

André: …som på något sätt har…och liksom…påverkar den personliga integriteten hos medborgaren…

Anders: Ja precis, det är någonstans en gemensam nämnare kan man säga…

André: Ja, även om de handlar om lite olika saker…men, ja…vi…de här tre händelserna är alltså då…först och främst införandet av den så kallade IPRED-lagen…

Anders: Precis…

André: Och sen har vi då också…

Anders: FRA-lagen…

André: Just det, och till sist men inte minst…Pirate Bay-rättegången…

Anders: Precis, som en bakomliggande fond kan man säga…

André: Ja…snyggt…

Anders: Ja, tack…

André: Vi börjar, ska vi börja med IPRED-lagen och diskutera den lite…

Anders: Ja, det kan vi göra.

Jag måste medge att jag är ganska dåligt påläst på just IPRED, men vad kan man säga att den går ut på i korthet då?

André: Ja, det handlar ju alltså om att film- och skivindustrin får alltså rätt att…få ut liksom information bakom ett IP-nummer, är det inte så?

Anders: Jo, alltså om de har, om de misstänker att en användare…om de har skälig bevisning för att en användare delar ut upphovsrättsskyddat material…

André: Då kan den som abonnerar på detta IP-nummer…ja, de kan få ut personinformation…

Anders: Just det ja, de kan begära ut personlig information om den abonnenten från bredbandsleverantören…

André: Ja, just det. Och detta är ju lite alarmerande för…tycker jag i alla fall…

Anders: Ja…

André: Eftersom…ja, det inskränker ju integriteten väldigt mycket och det sätter ju också skräck i människorna att man inte känner sig säker kan man väl säga…

Anders: Nej, att man ständigt löper risk att vara övervakad…

André: Ja…

Anders: Eller att, ja helt enkelt ha ögonen på sig…

André: Mm…och det finns ju då dem som är…motståndare till den här lagen hävdar ju att det är en ganska verkningslös lag egentligen för att man kan på olika sätt, man kan ju skydda sig mot den här lagen genom att alltså surfa anonymt på nätet genom olika tjänster. Det är ju till exempel…den här torrent-sidan Pirate Bay ska ju lansera en tjänst där man för, jag tror det är 5 euro i månaden, kan surfa anonymt…alltså att man inte kan se ens IP-nummer helt enkelt…

Anders: Det går alltså inte att spåra personen bakom IP-numret kan man säga?

André: Nej, det är vad jag fattar det som…men den tjänsten är fortfarande i beta-stadiet men den ska lanseras väldigt snart tror jag…

Anders: Ja…

André: Och vad var det mer? Ja, jo, det var väl det just att…

Anders: Alltså lite av liksom…mycket av motståndet går väl ut på att man med en lag försöker stoppa en utveckling i samhället…

André: Ja, just det…

Anders: Att man på något sätt ser den gamla typen av spridning av kultur, alltså CD/DVD, hårdvaruformatet helt enkelt som det enda rådande, och att den nya tekniken så att säga…ja den hämmas ju på något sätt av införandet av sådana här…den här typen av lag som IPRED liksom, snarare…de anser väl att man snarare bör anpassa…att det bör utvecklas tjänster som bygger på den här nya tekniken…

André: Ja, det har ju han sagt…nu kommer jag inte ihåg vad han hette, men han som…en av dem som står bakom Pirate Bay, är att liksom…det han hade velat se var ju att skivbolag och filmbolag liksom hade anammat just den…den tekniken och att de inte egentligen behövt finnas…för nu finns dem ju för att de fyller ett syfte…

Anders: Precis…

André: Och att…det är något…det är en organisk, naturlig liksom…utveckling som inte går att stoppa…

Anders: Nej, människor vill ju ladda hem musik…

André: Och människor ja…de vänjer ju sig vid att det är gratis också…

Anders: Ja…och jag tror inte heller att människor hade varit så främmande…

André: Liksom, vad väljer man?

Man väljer att…man kan välja att betala 5 euro i månaden eller att gå och handla senaste Jennifer Aniston-filmen för tre hundra spänn [laughs]…

Anders: Ja, precis, och att dessutom behöva ta den promenaden ner till…

André: …till videobutiken…

Anders: Ja…

André: Nej, precis…folk är ju bekväma och…så kommer det alltid att vara liksom…

Anders: Ja, och att införa en sådan här lag då som hämmar den utvecklingen snarare än att anpassa marknaden efter behovet, det är ju det som är det största problemet…utöver att det i viss mån också är integritetskränkande på så vis att självständiga aktörer blir myndighetsutövare…alltså privata…privata företag helt enkelt får ju någonstans en viss makt över individen…

André: Ja, just det…

Anders: …på ett sätt som tidigare bara varit reserverat för statliga instanser. Även om det…det måste visserligen gå via…rätts…

André: …väsendet…

[laughs]

Anders: Jag låter mer initierad än vad jag är…

André: [Laughs] Ja…precis…men det finns ju alltså en…en…jag vet inte hur…vilket motstånd den här lagen kommer få…det finns ju i alla fall en sida som heter (stoppaipred.nu) som är som en wikipedia-sida som då, ganska mycket, lobbar emot IPRED-lagen så klart…men vad har vi för fördelar med den egentligen? Det är at…den här…branschen säger ju att man ska värna om upphovsmakarens, ja…rättigheter…

Anders: Ja…

André: Men, jag känner ju spontant att…om vi säger en artist har ju aldrig tjänat några stora pengar på skivförsäljning egentligen…

Anders: Nej, alltså inte den…den typen av artist som gagnas av nedladdning så att säga…

André: Mm…mm…Är nog inte så intresserade av…

Anders: Av en IPRED-lag såklart…

André: Nej det…

Anders: Och, framförallt dem artister som…liksom…ja, jag vet inte på något sätt kan man se en uppdelning tycker jag mellan…typ av artist som ansluter sig antingen till ”försidan” eller ”motsidan”…

André: Ja, ja…nu ska vi inte lägga någon…subjektiv värdering i vad som är bra och dålig artist…artisteri…

[Laughs]

Anders: Det finns ju rent objektivt bra musik…

[Laughs]

André: Ja, det är en annan diskussion helt enkelt…men i alla fall, om vi pratar IPRED-lagen så kan vi ju också göra en koppling till den här då… den andra händelsen som vi ska prata om idag, det är ju då alltså Pirate Bay-rättgången…

Anders: Ja…

André: Och, det är en rättegång som inleddes den 16 februari 2009 i Stockholms tingsrätt och den föregicks av en husrannsakan mot det Stockholmsbaserade webbhotellet PRQ som då, som jag förstår det, ja server…

Anders: Som ”hostar” Pirate Bay helt enkelt…

André: Ja, precis, som är då en bit-tracker som det kallas…alltså en…en…ja, vad är en torrentsida egentligen?

Anders: Ja, det är väl det som är problemet också…

[Laughs]

Anders: På ett sätt att man…när men man kan ju på den här sidan söka efter material som man vill ladda hem och då få…helt enkelt…en länk till en torrentfil…

André: Ja, alltså det finns ju då ett program man använder för att ladda ner saker via en torrentsida, och det här programmet…hän…eller liksom…

Anders: Jo, ja, hänvisar är nog rätt…

André: Kopplar upp sig mot torrent…ja, den tekniska…

Anders: Det är ju det som också har varit lite av problemet…

André: Det är väl det som är just kärnan i det här…var själva anstiftandet till brott ligger…för att det dem har anklagats för är ju att det är medhjälp till upphovsrättsbrott då…

Anders: Ja…

André: Pirate Bay, den här torrentsidan…och…man…

Anders: De hävdar ju mer att de bara…

André: Att de är…

Anders: ….de har bara verktyget helt enkelt…

André: De är som en sökmotor egentligen, de är som Google…fast…

Anders: Precis…

André: Google har ju också liksom länkar till…

Anders: Till torrentfiler…

André: Upphovsrätts…Ja, det också…

Anders: På ett sätt…

André: Men till all slags upphovsrättsskyddat material har de ju länkar till…

Anders: Mm…

André: Det finns ju mp3-filer som…

Anders: Ja, det finns en liknelse som de gjorde i rättegången tror jag med att…det skulle vara som om biltillverkare skulle hållas ansvariga för brott som begås med bilar…alltså om en bil används för…som transportmedel från ett rån till exempel…

André: Ja…

Anders: Att det skulle vara medhjälp…alltså att bilföretaget på så sätt har hjälpt rånarna…

André: Ja, för att dem har försett dem med bilen… [laughs]

Anders: Försett dem med bilen att utföra brottet…litegrann så är väl deras argument tror jag…

André: Ja…

Anders: Och dessutom att dem inte tillhandahåller det själva upphovsrättsskyddade materialet utan helt enkelt bara förser folket med…med…verktyget för att nå till…det bör ju sägas också att mycket…mycket lagligt material…alltså material som inte är upphovsrättsskyddat på samma sätt utbyts ju just via denna tjänst…exempelvis olika Linux-distributioner och…

André: Tekniken är ju väldigt, väldigt bra…för att den…det som är bra med den är ju att man kan koppla upp sig mot flera användare samtidigt och på så sätt hämta ner filen snabbare egentligen, alltså man tar en…ja…själva datan kan man liksom splitta upp och ta från olika håll samtidigt, det är inte bara en server man kopplar upp sig mot egentligen, utan det är flera…

Anders: Mm…

André: Men, ja…

Anders: Jag vet inte vad som hände med den här? Den har fortfarande inte…domen har inte…

André: Den har inte avkunnats än, precis…men det skulle vara vilken dag som helst egentligen den, eller om det är in i maj tror jag det är…

Anders: Ja…

André: Som den förkunnas och ja…vad tror du? Vad tror du?

Anders: Jag tror ju absolut inte att de kommer fällas…

André: Nej, jag tror inte heller det…

Anders: …åtminstone är det den känslan man får när man läser om det hela…

André: Jag tycker det är väldigt märkligt att just Pirate Bay…alltså att de anklagas för att jag menar det finns ju hundratusentals torrentsidor på nätet, och jag menar okej, det är väldigt mycket…alltså så här att det är kopplat till ett visst land och svensk…den svenska tingsrätten kan ju ge sig på Pirate Bay för att de är svenska, alltså så, men jag menar…

Anders: Ja, att de är…ja precis, att dem är baserade i Sverige…men dem kanske inte är det längre i och med att de flyttade väl till Holland eller något?

André: Ja, det gjorde dem…

Anders: Eller nej, jag vet inte…

André: Det är många turer här…

Anders: Men hur är det här då relaterat till integritetskränkande och individens frihet…

[Laughs]

Anders: …måste vi också fråga oss…

André: Friheten att inte kunna ladda ner torrents längre, om Pirate Bay stängs, nej…

Anders: Ja, precis…

[Laughs]

André: Nej, men det är en känsla bara att det finns en…

Anders: Ja, det är relaterat till IPRED…

André: Det är ju fildelning, alltså, det handlar ju om fildelning i alla fall och det…huruvida man ska inskränka den fildelningskulturen och det gör man ju om Pirate Bay stängs ner och dör… Anders: Ja…

André: Sen om det är bra eller dåligt det kan man ju fråga sig…

Anders: Ja…

André: Hursomhelst, vi kan ju gå vidare till den tredje händelsen då som…

Anders: FRA…

André: Ja, FRA-lagen, det är ju alltså en annan lag här då som infördes…när infördes den egentligen? Den trädde i kraft den 1:a januari 2009…det här handlar ju inte så mycket om fildelning egentligen, men det handlar ju om…

Anders: Individens frihet…

[Laughs]

Anders: …och integritet…

André: Ja det gör det faktiskt…sen…det handlar ju om…

Anders: Det var ju sen, liksom terrorismen…

André: Mm…

Anders: …blev så påtaglig efter 11:e september kan man säga…

André: Ja…

Anders: …och hela den kultur som uppstod kring…kan man inte säga att det är en svensk Patriot Act nästan?

André: Ja…kanske…fast inte lika…

Anders: Inte lika hård…

André: Det här handlar ju mer om information, alltså kabelburen trafik som går över Sveriges gränser egentligen, alltså…”Lagändringen innebär i korthet att en myndighet…regeringen bestämmer”…alltså då, FRA står ju för Försvarets Radioanstalt, det är den här myndigheten då, ”som ges rätt att bedriva signalspaning på kabelburen trafik som passerar Sveriges gränser”…och det innefattar ju då alltså telefon och, ja bredband…alltså internettrafiken helt enkelt….

Anders: Ja…

André: Och, det här…alltså regeringen hävdar ju att det egentligen handlar ju bara om att man vill på något sätt bevaka Sveriges…

Anders: Säkerhet…

André: Ja…

Anders: Bevara…eller ja, precis…helt enkelt få ett bättre verktyg att komma åt verksamhet…

André: Suspekta verksamheter…

Anders: Exakt…

André: Men…

Anders: Men…hur utformades den? Det var ju många turer kring det, det var ju oerhört stort motstånd?

André: Mm…anledningen till att motståndet fanns…det här, det kan man ju säga, det handlar ju verkligen mycket om integriteten för att, stora delar av de svenska medborgarna kände ju att de skulle bli övervakade medans det kanske inte…alltså jag vet ju inte, det är ju väldigt mycket som försigår i det dunkla…så att man kanske är övervakad just nu när vi sitter och pratar här…

Anders: Ja, sannolikt…

André: [Laughs] Sannolikt…ja men…det lade ju sig väldigt snabbt för att, i och med att, regeringen hävdade att så var inte fallet alls och att…

Anders: Ja, det skedde väl någon förändring också…

André: Och sen då…ja precis…

Anders: …som var…lite lite mjukare på något sätt…

André: Att det handlade om…ja precis…vilket, alltså den här lagen innefattar ju så många olika…segment om man säger så…

Anders: Ja, det är oerhört svårt också för en vanlig medborgare som mig att förstå vad det i praktiken kommer att innebära…

André: Ja…

Anders: Liksom, jag vet mer eller mindre bara att det kommer ges större möjlighet att övervaka suspekta individer på något sätt… André: Ja…vad man nu…

Anders: …lägger i suspekt…

André: Ja, precis…det handlar väl mycket om utlandet alltså…det är där det känns lite läskigt på ett sätt att…även om inte jag blir övervakad så, det känns ändå läskigt att ”ja men vad håller de där ryssarna på med” liksom? Eller så…

Anders: Ja, det är lite så…

André: Det var väl något med Ryssland har jag för mig att…

Anders: Ja, det var det kanske…

André: Ja, så att…

Anders: Ja, men återigen, det är svårt för…att sätta sig in i…alltså i det rent…för folket att…veta vad det innebär och också att på ett bra sätt kunna angripa det hela, när man inte…

André: Ja, alltså det…i alla fall…nu hade jag en väldigt bra tanke här som jag tappade…

Anders: Ja, det gör inget, för den finns antagligen lagrad någonstans…

[Laughs]

André: Jag ringer FRA och frågar…

Anders:”Vad tänkte jag nyss?”

André: Ja, precis…[Laughs]…Nej, hursomhelst…jo det jag skulle säga var att alla de här tre händelserna då, Pirate Bay-rättegången, införandet av FRA-lagen, och IPRED-lagen har ju i alla fall föregåtts av väldigt stora protester…

Anders: Mm, mm…

André: Och det är lite där jag känner att demokratin håller på att naggas i kanten på något sätt för att det känns som att oavsett vad man…hur många som än säger att ”Nej, det här är inte bra, och det här vill vi inte ha” så inför regeringen det ändå liksom…

Anders: Ja, ja…

André: Alltså, det är där jag känner att…kanske inte integriteten men på något sätt att…ja…

Anders: Jag förstår, förstår vad du menar…friheten helt enkelt på något sätt…

André: Mm…att de kan göra vad som helst egentligen…

Anders: Ja, alltså…man ser faran i hur snabbt saker och ting kan förändras och hur det ena kan leda till det andra…och innan man vet ordet av så har det gått för långt, och så långt att det inte längre går att påverka…

André: Nej…

Anders: Nu låter det som att man är en, liksom, konspiratoriskt lagd individ…

André: Nej, nej men det är…

Anders: Det är bara intressant att tänka sig…

André: Det är ju en känsla man har liksom…det…här i Sverige så har vi ju ofta haft en tilltro till staten, att de vet bäst…

Anders: Mm…

André: Oftast, alltså genom historien har det ju varit så…men det känns lite som att nu håller det på att luckras upp lite att de…

Anders: Ja, verkligen…

André: Att de har…regeringen och staten har uppvisat…alltså…ett flertal gånger gjort handlingar som strider mot demokratin, jag vet inte…

Anders: Jo, men lite så, en känsla av…

André: Det är en känsla, ja…Sen det är klart man kan ju inte ha en folkomröstning om varenda liten grej det är ju såklart…

Anders: Ja, men de här…

André: Knepigt, men…

Anders: Ja…ja, nä men ska vi runda av här då, eller?

André: Jag tycker det. Vi kanske inte har blivit klokare men vi har, ja…

Anders: Har ändå uträttat något kanske…

André: Ja, tack för oss!

Anders: Tack, tack.

Leave a Comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s